Nejlepší možnost k zasazení stromu jsi měl před dvaceti lety. Druhou nejlepší máš teď.
Internetové knihkupectví společnosti Profess Consulting s.r.o.
Vyhledávání
Kategorie
Nejprodávanější
Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.

Vědecká rada

VĚDECKÁ RADA NAKLADATELSTVÍ PROFESS CONSULTING s. r. o.

Předseda

Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice a Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze.

Členové

Prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,

katedra systémového inženýrství, vedoucí Centra projektů, Česká zemědělská universita v Praze

Prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.,

Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií, Katedra komunikačních a informačních systémů

doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

Katedra managementu podnikatelské sféry VŠE, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc. 

Katedra systémové analýzy, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.

Katedra světové ekonomiky, fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Václav Friedrich, Ph.D., ING-PAED IGIP

Katedra matematických metod v ekonomice, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Katedra obchodu a cestovního ruchu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

STATUT VĚDECKÉ RADY NAKLADATELSTVÍ PROFESS CONSULTING s. r. o.

Profess Consulting s.r.o., zřizuje Vědeckou radu nakladatelství (dále jen „VRN“) jako poradní orgán nakladatele, aby garantovala odbornost a kvalitu vědeckých a výzkumných titulů, které vydává v rámci svých recenzovaných monografií.

1. Vědecká rada 

Vědecká rada nakladatelství je poradním odborným orgánem nakladatelství Profess Consulting s. r. o. 

2. Členství ve vědecké radě 

2.1. Členy VRN jmenuje s jejich souhlasem nakladatel z řad akademiků s vědeckou hodností a uznávaní specialisté ve svém oboru.

2.2. Předsedu VRN jmenuje nakladatel.

2.3. Členství ve VRN nevylučuje možnost vydávat vlastní díla v nakladatelství Profess Consulting s.r.o..

3. Činnost Vědecké rady nakladatelství 

3.1. VRN se zabývá vědeckými a odbornými publikacemi, které vyžadují recenzní řízení.

3.2. VRN garantuje odborný profil nakladatelství a doporučuje k vydání náměty do jednotlivých odborných edičních řad. Ustanovuje recenzenty odborných publikací (domácích i zahraničních autorů).

3.3. VRN posuzuje odborné recenze a vydává doporučení k publikaci.

4. Jednání VRN 

4.1. Jednání VRN se konají především prostřednictvím tzv. internetových konferencí nebo jinou formou elektronické komunikace. V případě potřeby může nakladatel svolat také osobní jednání VRN.

4.2. Všichni členové VRN se mohou vyjádřit ke stanoviskům ostatních členů.

5. Postup VNR při posuzování recenzované monografie 

5.1. Členům VRN je předem oznámen titul zamýšlené publikace, příp. jména případných recenzentů.

5.2. VRN schvaluje navržené nebo navrhuje nakladateli recenzenty jednotlivých publikací.

5.3. Členům VRN jsou doručeny elektronicky všechny recenze zamýšlené publikace, případně na požádání také text díla.

5.4. VRN posuzuje především to, zda předložený námět odpovídá odbornému profilu ediční řady nakladatelství a je-li vhodná pro stanovenou cílovou skupinu. Posuzuje také validitu recenzí. Případné negativní posouzení musí být řádně zdůvodněno.

5.5. Dílo je doporučeno k vydání, pokud s tím vysloví souhlas nadpoloviční většina členů VRN. Dílo, které toto doporučení nezíská, může být nakladatelem publikováno, ovšem nikoli v recenzovaných edičních řadách.

5.6. Členové VRN mají 20 pracovních dní na to, aby se k recenzím vyjádřili. Nevyjádření se ve stanovené lhůtě se bere jako souhlas s doporučením publikace.

6. Závěrečná ustanovení 

Tento statut vydává nakladatel, který má právo jej změnit podle aktuálních podmínek a případných státních pravidel pro publikování vědeckých textů. Tento statut vstupuje v platnost 1. 5. 2012.

Autor: hasa
Přihlášení
Košík
Produkty v košíku: 0

Celkem: 0,- Kč
(0,- Kč bez DPH)
Objednat
Měny
Doporučujeme
Počítadlo
Online: 5
Dnes: 198
Včera: 296
Celkem: 72291
NahoruTisknout